Cookiebeleid & Privacy

Cookiebeleid
Privacy Verklaring

Cookiebeleid

De Pioenroos BV gebruikt essentiële cookies voor de basisfuncties van de website https://depioenroosbv.com. Verder worden functionele, analytische en beveiligingscookies voor de werking van de website. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hiervoor wordt toestemming gevraagd op de website. Je kan je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser in te stellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen of kan je eerder opgeslagen informatie verwijderen.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Cookies om gegevens te verzamelen waarmee wij onze website door ontwikkelen, diensten kunnen verbeteren en aanpassen aan onze bezoekers. Cookies betreffen informatieve bestandsdeeltjes die door uw internetbrowser worden opgeslagen op uw computer en communiceren met onze server.

Met het behulp van cookies voorkomen wij dat u niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt en/of steeds uw voorkeuren hoeft te herhalen waardoor u tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Tevens passen wij d.m.v. verkregen informatie door cookies, onze website diensten zoveel mogelijk aan op het surfgedrag van onze bezoekers.

Op deze website kan gebruik gemaakt worden van externe advertentietechnologieën. Wij zorgen in dat geval voor een zorgvuldige selectie van derde partijen. Deze cookies gebruiken wij om inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoekers op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van advertenties op onze site en de sites van derden te bepalen en de klant een betere advertentie en ervaring te kunnen leveren. De informatie die middels deze cookies wordt verzameld is niet persoonlijk identificeerbaar.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

U kunt cookies in- en uitschakelen in uw internetbrowsers. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw internetbrowser.

Belangrijk: Als u cookies uitschakelt, kunt u niet altijd van alle mogelijke functies binnen de de website gebruik maken.

Deze website bevat functionele Cookies

Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt.

Deze website bevat analyserende Cookies | Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De bewaartermijn van deze data betreft 6 maanden tot 2 jaar.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media Cookies

Op onze website zijn buttons of plugins opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die door de Social Media websites zelf afkomstig zijn en worden aangeboden. Middels deze code kunnen cookies geplaatst worden. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Social Media websites (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

Marketing cookies

Met behulp van marketing cookies kunnen wij u relevante en gepersonaliseerde advertenties tonen en het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond, beperken. Daarnaast geven marketing cookies ons inzicht in de effectiviteit van marketingcampagnes.

Op www.aboutcookies.org kunt u meer informatie over cookies vinden:

Wanneer u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van het cookiebeleid.

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Persoonlijke gegevens worden enkel beschikbaar gesteld aan derden, die door ons worden ingeschakeld indien noodzakelijk voor aan u te leveren diensten. Alle personen die met persoonlijke gegevens werken zullen vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Lees meer in onze Privacy Verklaring.

 

Privacy statement De Pioenroos BV

De Pioenroos BV, gevestigd aan de Vlammertsehof 34 5854DD Bergen Limburg) met Kamer van Koophandel nummer 58062122 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals uiteengezet in dit privacy statement en het register.

Postadres St. Antoniusstraat 12 5854 CM Bergen (Limburg)

Contactpersoon 1: Alida Schipper
Telefoon: 0485-340195/06-26248847

e-mail Alida

Contactpersoon 2: Kim van Casteren
Telefoon: 06-42982703

E-mail kim

Adres Pioenroos Dagbesteding
De Flammert 1504
5854 NG Bergen L

Adres Pioenroos Woning
Vlammertsehof 34
5854 DD Bergen L

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het is onze plicht medewerkers en andere betrokkenen op de hoogte te stellen van ons privacy reglement. De Pioenroos BV verwerkt persoonsgegevens op het gebied van wettelijke verplichtingen en het aangaan van een overeenkomst. Deze gegevens zijn per wet vastgelegd (bijv. door de Belastingdienst en de boekhoudplicht). We hebben een register persoonsgegevens opgesteld. Hierin staan de volgende punten beschreven:

Van bovenstaande punten is een uitgewerkt register van verwerkingsactiviteiten beschreven met per onderdeel benoemd hoe lang iets bewaard mag worden, welke grondslag eraan vast hangt en wie er toegang tot hebben. Dit register is, bij opvraag in te zien.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van cliënten worden bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt, zoals medische gegevens. Dit ter ondersteuning voor de zorg die geleverd wordt. Hiervoor treden bewind en mentor op als gezagvoerder aangezien de cliënten dit zelf niet kunnen.

Om digitaal de loonstrook te kunnen ontvangen, dienen medewerkers toestemming te geven en hun gegevens door te geven aan Flynth Accountants.

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

De Pioenroos BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Bewaarperiode persoonsgegevens

De bewaarperiode van persoonsgegevens is wettelijk vastgesteld. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk volgens de wet en de doeleinden die hiervoor gesteld zijn. Uitgebreidere informatie is beschreven in het Register verwerkingsactiviteiten persoonsgegevens Pioenroos BV.

Delen van gegevens met derden

De Pioenroos BV verkoopt gegevens niet aan derden (overheidsinstanties uitgesloten). De Pioenroos BV zal persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, zoals Flynth Accountants, die administratieve en financiële gegevens verwerken in onze opdracht en betalingen verrichten, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. De Pioenroos BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Ieder heeft het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft ieder het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Pioenroos BV en heeft iedereen het recht op dataportabiliteit. Dit wil zeggen dat wij ervoor moeten zorgen dat betrokkenen op verzoek hun gegevens kunnen krijgen om door te kunnen geven aan een andere organisatie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of dataportabiliteit van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Alida Schipper of Kim van Casteren

Daarnaast heeft ieder de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

De Pioenroos BV neemt gegevensbescherming erg serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Zo worden gegevens bewaard in afgesloten kasten op kantoor en zijn pc’s beveiligd met antivirus software en wachtwoorden. Cliëntverslagen en andere belangrijke documenten worden versleuteld verstuurd met het wachtwoord apart via een ander kanaal dan de mail.

Verder is iedereen bekend met de ‘Procedure Meldplicht Datalekken’ van de Rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/wob-verzoeken/2017/06/14/besluit-wob-verzoeken-over-syri/106.+Procedure+Meldplicht+Datalekken+1.1.pdf

Mocht er het idee zijn dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de contactpersonen bovenaan.

naar top

Hulp bij groeiHulp bij groei

Samen uniekSamen uniek

Zorgen met hartZorgen met hart

Aangepast ontwikkelenAangepast ontwikkelen

Copyright de Pioenroos 2024 |

Cookiebeleid & Privacy Policy | Klachtenregeling

Webdesign: boxmeerreclame.nl