De Pioenroos dagbesteding

Wie zijn wij

Na een jaar van voorbereidingen (2008-2009) is er begonnen met het creëren van een dagbesteding en daarna is de zorgwoning er aan toegevoegd (2010). Inmiddels draaien we met ongeveer vijftien mensen die vierentwintig uur klaar staan, om mensen met een beperking te begeleiden in hun dagelijkse bestaan. Dit zijn mensen met beperkingen die daarnaast gedragsproblemen hebben en niet zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Borderline, korte termijn geheugen problemen, diabetes, epilepsie, PTSS, ernstige gedragsstoornissen en autisme zijn op dit moment aan de orde van de dag. Wij bieden deze zorgvragers een veilige woonplek en dagbesteding met zeer intensieve begeleiding, deels volledige verzorging, verpleging en gedragsregulering. 

Doordat de zorgvrager centraal staat, is er een tweewekelijks rooster ontwikkeld en dat geeft duidelijkheid aan de mensen. Voor de veiligheid van de zorgvragers en begeleiders werken met teams van twee begeleiders, behalve in de nacht. Dan is er één slaapdienst aanwezig. Van de teams staat er één zelfstandig op een groep van 5 waarvan er 4 tevens een gezin vormen van moeder en 3 zoons (vader is overleden). De ander ondersteunt de extreme zorgvrager die voornamelijk afgezonderd van de rest begeleid wordt. Gezien het feit dat deze één op één begeleiding zeer intensief is, moet er regelmatig worden gewisseld van begeleiding.  Dat 4 zorgvragers tevens een gezin zijn, zorgt voor een extra probleem binnen onze setting. Het brengt extra gedragsproblemen met zich mee, in verband met de familieband die ze hebben. Heb je met één ruzie, dan heb je dat met allemaal.

De zorgvragers hebben zeer ernstig probleemgedrag. Hebben daardoor zeer intensieve begeleiding nodig welke bestaat uit persoonlijke, toezichthoudende en beschermende begeleiding, met een strakke indeling van de dag, met veel structuur en strikte regels. We besteden veel aandacht aan opvoeding en ontwikkeling. Naast het hebben van een goede scholing, is het van belang dat de begeleiders stevig in hun schoenen staan. Het hebben van een flinke dosis geduld is noodzakelijk. De zorgvragers hebben hun tijd nodig om de alledaagse dingen te kunnen doen. Ieder op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Vaak op een enkel spoor. Eerst iets afmaken, dan pas komt het volgende. Niet werken met een klokje om zo druk uit te oefenen dat het sneller moet gaan, dat werkt niet. Van onderen af hen begeleiden, op hun niveau en ze zo begeleiden dat ze hun zelfredzaamheid in stand kunnen houden. Neem ze bij de hand, sta naast ze en vooral niet van boven af dirigeren.

Deelname aan het maatschappelijke leven is slechts mogelijk met begeleiding en toezicht. De zorgvragers zijn niet in staat complexere taken zelf uit te voeren. Hetzelfde geldt voor het huishoudelijk leven, het nemen van beslissingen en oplossen van problemen. Ten aanzien van de ADL is het in het algemeen toezicht en hulp nodig, maar bij sommigen is veelal overname nodig. Dit betreft de zorg voor tanden, haren, nagels en huid en het opstaan, naar bed gaan en aankleden. Met betrekking tot het eten en drinken is de bereiding volledig overgenomen en is er toezicht en stimulatie nodig bij de maaltijden. De zorgvragers kunnen zelfstandig eten, maar zijn niet in staat om zelfstandig gezonde keuzes te maken.

Alle situaties worden in de teamvergaderingen besproken. Indien nodig komt er ondersteuning door cursussen. De maatschappij laat zien dat de zorgvrager centraal staat. Kijk op internet en probeer iets te vinden over wat een begeleider zou moeten doen, weinig resultaat. Zoek op internet naar wat de zorgvragers voor rechten hebben, dan zijn er hele beschrijvingen. Allemaal netjes ingekaderd. Het CIZ beschrijft waar de zorgvrager recht op heeft aan zorg. Het zorgkantoor geeft op wat er financieel tegenover staat op basis van PGB. Zij komen minimaal één keer per jaar op huisbezoek om te controleren of we de juiste zorg verlenen. Per Saldo vecht voor de belangen van de zorgvrager. En de bestuurders van het land prefereren dat autonomie voorop moet staan.

Op de dagbesteding kunnen wij jongeren een plek bieden die vallen onder de noemer moeilijk gedrag. We werken hierbij nauw samen met ouders, zorgverleners en gemeenten om deze jongeren zo goed mogelijk te begeleiden.

Hulp bij groeiHulp bij groei

Samen uniekSamen uniek

Zorgen met hartZorgen met hart

Aangepast ontwikkelenAangepast ontwikkelen

Copyright de Pioenroos 2024 |

Cookiebeleid & Privacy Policy | Klachtenregeling

Webdesign: boxmeerreclame.nl