De Pioenroos dagbesteding

Klachtenregeling

  1. De Pioenroos draagt zorg voor een doelmatige preventie van mogelijke conflicten tussen bewoners. Wanneer zich desondanks toch conflicten tussen bewoners voordoen, dan treedt De Pioenroos tijdig in contact met de (wettelijk) vertegenwoordiger van de desbetreffende bewoners teneinde gezamenlijk tot een goede oplossing van het conflict te kunnen komen.

  2. Indien tussen De Pioenroos en de bewoner/(wettelijk) vertegenwoordiger een geschil ontstaat omtrent de inhoud/uitvoering van deze overeenkomst incl. bijbehorend individueel zorgplan, kan de bewoner/(wettelijk) vertegenwoordiger zijn klacht voorleggen aan een nader te bepalen onafhankelijk persoon.

  3. De benoemde persoon is bevoegd om De Pioenroos gevraagd en ongevraagd te adviseren.

  4. Indien zich een situatie voordoet zoals omschreven in lid 2, kan de bewoner/(wettelijk) vertegenwoordiger zijn klacht tevens voorleggen aan de klachtencommissie op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

  5. De bewoner/(wettelijk) vertegenwoordiger heeft bovendien het recht het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

Om te voldoen aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie van er is iets mis gegaan. Zij hebben ook een onafhankelijke klachtenregeling.

Onvrede melden

Hulp bij groeiHulp bij groei

Samen uniekSamen uniek

Zorgen met hartZorgen met hart

Aangepast ontwikkelenAangepast ontwikkelen

Copyright de Pioenroos 2024 |

Cookiebeleid & Privacy Policy | Klachtenregeling

Webdesign: boxmeerreclame.nl