De Pioenroos dagbesteding

Bij gedragsproblematiek

Gedragsproblemen

We spreken van gedragsproblemen als:

  1. een persoon zich dwars en opstandig gedraagt, gauw geprikkeld is en driftig wordt, anderen ergert, antisociaal gedrag vertoont (zoals liegen of stelen) of zich agressief gedraagt
  2. de persoon, de ouders of de omgeving er nadelige gevolgen van ondervinden het gedrag minstens enkele maanden duurt.

Gedragsproblemen kunnen verschillend van aard zijn. Veel personen vertonen probleemgedrag als zij boos of gefrustreerd zijn. Bij sommige personen komen juist kenmerken voor van ongevoeligheid en emotieloosheid. Ze lijken weinig bezorgd over de gevoelens van anderen. Als ze iets fout hebben gedaan, laten ze weinig spijt of schuldgevoel zien.

Gedragsstoornissen

Gedragsproblemen en gedragsstoornissen liggen in elkaars verlengde, waarbij gedragsstoornissen ernstiger zijn dan gedragsproblemen. Als het gedrag heel problematisch is, langer dan een jaar aanhoudt en een persoon erg belemmert in naar school gaan, op het werk, vrienden maken en het contact met familie, is het gebruikelijk om van een gedragsstoornis te spreken.

Hulp bij groeiHulp bij groei

Samen uniekSamen uniek

Zorgen met hartZorgen met hart

Aangepast ontwikkelenAangepast ontwikkelen

Copyright de Pioenroos 2024 |

Cookiebeleid & Privacy Policy | Klachtenregeling

Webdesign: boxmeerreclame.nl